Over ons

Wij zijn Isabel en Febe.
Isabel deed op privévlak heel wat ervaring op binnen de domeinen: autisme, ADHD, STOS, hechtingsstoornissen en gedragsproblematieken. Doorheen haar levenspad vulde zij een rugzak met allerlei tips & tricks die zij kon gebruiken als mama, plus- en pleegmama.
Verder heeft zij ervaring als leerkracht, zorgjuf en PAB- assistente en ook binnen de palliatieve zorg waarbij zij stervensbegeleiding deed bij zowel kinderen als jongvolwassenen, gekoppeld aan de rouwverwerking van het gezin. Naar aanleiding van deze ervaringen groeide de wil om te gaan coachen. Isabel schoolde zich bij en haalde ondertussen verschillende certificaten, zo haalde ze een getuigschrift life-coach en is zij gecertificeerd jongerencoach en volgde zij de  H.A.P.P.Y.-coach training bij Peter Vermeulen, waardoor zij een mensen met autisme op een persoonlijke en autisme vriendelijke manier kan begeleiden in hun weg naar geluk. 
Met een luisterend oor, een zachte aanpak, gericht op de krachten van ieder individu gaat zij graag met jouw kind, jouw gezin,  of jijzelf aan de slag.

Febe is student Master klinische psychologie. Doorheen haar leven deed zij ervaring op bij kinderen en jongeren met autisme. Op vlak van werkervaring kwam zij binnen de hulpvering terecht bij kwetsbare groepen en leerde daar de nood aan gesprekken en geduld heel goed kennen. 
Zij werkt heel graag met kinderen. In de overtuiging dat elke kind of jongere een talent bezit gaat zij aan de slag om gewenste doelstellingen te bereiken. Zij gaat steeds op zoek naar de juiste werking voor elk individu. 
Met een open en eerlijke houding geeft zij graag een sessie leren, leren of coacht zij met veel enthousiasme u, uw gezin of uw kind.